Våra odlingar

 
Vi odlar det mesta när det gäller ätbara grönsaker som passar i vårt gynnsamma Mälarklimat. Till exempel grönsaksfrukter som tomat och gurka, rotsaker som morötter och rödbetor, ärtor och bönor samt sallat och kål av många olika slag.

Vi sår och odlar allt på plats här på Näsets Gröna och vi har även både örter och blommor och driver upp plantor av allehanda slag.

Läs mer om våra odlingar – vad vi odlar och på vilket sätt vi odlar –  under länkarna till vänster!

Ekologiskt
Vi jobbar med naturen i ett naturligt kretslopp där komposter och vår åttaåriga växtföljd hör till grunderna i våra odlingar. Givetvis efter ekologiska principer med miljöns bästa i fokus.

Fossilfritt
Vi har tagit ytterligare ett steg: Såväl våra odlingar som våra transporter är fossilfria. Via länkarna till vänster kan du läsa mer om vår fossilfria verksamhet.

Om grönsaksodlingarna på Näsets Gröna:

Helhet och grundläggande värderingar
Vi lägger stor vikt på det ekologin och det naturliga kretsloppet och försöker att sätta människan, naturen, odlingen, jorden och komposten i centrum.
Vi strävar efter bästa möjliga ekologiska och fossilfria odling och vi använder givetvis ingen konstgödsel och inga kemiska bekämpningsmedel.

Våra kretsloppsmedarbetare är många.

Glädje i lärandet
Vi lär oss varje dag mer i riktningen "att jobba med naturen". Detta är inget hokus pokus, utan mer som att återgå till forna generationers odlingsmetoder i denna anrika kulturbygd.

Utveckling som vi gläds åt, är när vi under årens lopp trots varierande väderlek och temporära motgångar av torka, angrepp av skadegörare eller andra motgångar (inklusive brist på tid), ändå lyckas få fram verkligt nyttiga och goda, naturligt odlade grönsaker!

Odlingen
Gynnsam odlingsplats

Våra odlingar utgår från trädgårdens naturgivna miljö med de fina odlingsförutsättningar som Mälarklimatet på Näset erbjuder. Odlingen ligger i söderläge med ett fullkomligt skydd mot den kylande nordanvinden. Det sjönära läget med Mälaren som vattenreservoar ger oss bevattningsvatten och ackumulerad värme.

Jorden
Jorden på Näsets Gröna är kraftigt lerdominerad vilket gör att fukt och näring behålls länge i våra odlingsjordar. Vår löpande tillförsel av organiskt material i form av löv, gräs och kompost lättar upp lerjorden och förbättrar strukturen. Denna tillförsel sker året om och i största möjliga utsträckning täckodlar vi.
Komposterandet pågår löpande. Direkt i jordbäddarna eller som här i friliggande "förmultningsstationer".

Alltid täckt jord
Målet är att all jord alltid ska vara täckt med organiskt material och helst då av växande grödor. Vår växtföljd är härvidlag grundläggande. (Läs mer om växtföljen på Näsets Gröna här!)

Odlingsteknik
Vi odlar i upphöjda bäddar och kör aldrig med maskiner i vår trädgård. Vår odlingsteknik är således helt manuell och vi undviker till och med att trampa i odlingsbäddarna. Skälet till detta är att luftigheten och strukturen är av stor betydelse för odlingsresultatet och då är minsta packning av jordpartiklar och växtrötter av ondo.

Fossilfria
Denna odlingsteknik gör också att vi, till skillnad mot den gängse ekologiska grönsaksodlingen, bedriver våra odlingar i stort sett fossilfritt vilket vi anser vara i högsta grad eftersträvansvärt med tanke på de klimathot som vi alla står inför. Att producera mat ekologiskt och fossilfritt kan vara ett sätt att bidra till en bättre framtid för våra barn och barnbarn. (Läs mer om klimathoten här!)
Och läs mer om miljöarbetet på Näsets Gröna genom att klicka knapparna ovan till vänster!

Fröet

Det är skillnad på frö och frö. Vi talar då om gentiken och fröets egenskaper. Enkelt uttryckt kan vi säga att den ena tomaten är godare och nyttigare än den andra sortens tomat. Detta beroende på vilket tomatfrö (sort) som du har sått i din jord.
Detsamma kan man säga om alla grönskar: den ena palsternackan är smakligare och nyttigare än den andra. Den ena grönkålen, bönan, gurkan, sallaten .... med flera, ger dig mer smak och näring än den andra sorten.
Detta försöker vi ta hänsyn till i våra val av frö till odlingarna på Näsets Gröna.