Gröngödsling vårdar jorden – ett exempel


På Näsets Gröna ingår gröngödsling i den planerade odlingen, i vårt system för växtföljden. Men vi improviserar också genom att beså tillfälligt tomma jordytor med någon gröngödslingsgröda.

Att odla bara för att förbättra jorden – är det klokt? Ja, definitivt.

Här är ett exempel:
Som eftergröda sådde in tre gröngödslingssorter:
Honungsört, blodklöver och subklöver.

Så här gick det till:
Efter skörd av tidig lök med
mera låg jorden bar i slutet av juli.
Jordbearbetning och sådd sista veckan i juli.

Utsädet.

Redan efter någon vecka ser
vi uppkomsten.

 


Honungsört, blodklöver och subklöver,
kämpar om utrymmet.

 

Tillväxten är snabb och här är vi
i september.

 

Istället för bar jord där näringen lakas ur
och ogräset växter till sig har vi här
en näringssamlande och jordvårdande gröda.
Fin förberedelse för nästa års odling.

 

Visst är det fantastiskt!?
Här är vi i mitten av oktober 2013 och honungsörten blommar underbart frodigt och vackert, och humlorna jobbar alltjämt.

Läs om vårt system för växtföljden genom att KLICKA HÄR!