Har du läst om lodjuret som tog ett rådjur?


Över vass och sjö flygande kråkfåglar samt över äng och strandkant strykande räv varskodde om att ett djurkadaver kunde finnas på Näsets äng. Och mycket riktigt ...

Läs mer: Lodjur slog rådjur på Näset ...