Frökapitalet ligger startklart

Nu har vi lusläst frökatalogerna och laddat upp med fröer inom alla växtgrupper. Visst är det fantastiskt att man kan få så mycket grönsaker av några fröer.

Våra grönsaksodlingar på Näset följer en åttaårig växtföljd utifrån växternas familjenamn. Detta för att vi ska förebygga jordtrötthet och sjukdomar. Istället hoppas vi på rika skördar av spänstiga fina grönsaker.

Så här ser en viktig utgångspunkt ut för våra odlingar av grönsaker 2013:
Vi räknade till 240 påsar med frö med grönsaker av alla slag den 8 februari 2013.