Potatis på förgroning

Fröer, sådder och omskolningar av plantor ...
Nu är det mycket på gång för odlaren!


Potatisodlingen icke att förglömma.
Här ger vi den en tidig skjuts framåt genom att förgro några knölar, se bild.

Nära 100 knölar av tre tidiga sorter: Amandine, Princess och Casablanca.
De två förstnämna har vi odlar i många år och vi vet att de båda,
Amandine och Princess håller långt in på hösten.
Men av dessa hoppas vi på midsommarpotatis.