Trädgårdsmyller av och med Christina Winter

Äpplen, blommor och bin och andra pollinerare hör ihop!

Vi har glädjen att kunna hälsa Christina Winter välkommen till vår äppelmustdag den 21 oktober 2017!
Hon finns med hela eftermiddagen klockan 12-16. Ta gärna chansen att lyssna på Christina. Kunskaper om naturens sammanhang och mycken inspiration kan utlovas.

Workshop
Vi räknar även med att ha några praktiska övningar i en workshop med Christina, där vi bygger för pollinerare.

Köp boken!
Det finns även möjlighet att köpa boken Trädgårdsmyller. Från Christinas hemsida:
christinawinter.se har vi hämtat följande beskrivning av bokens innehåll:
Trädgårdsmyller.
Om insekterna
som hjälper
dig att odla.

En bok om de trevliga insekterna i trädgården. Läs om solitärbin och humlor som pollinerar och de fina nyckelpigorna som jagar bladlöss i din trädgård. Bjud in naturen i trädgården med hjälp av vackra blommor, grönsaker, frukt och bär. Du får förslag på odlingsvärda sorter i lättskötta planteringar. Dessutom särskilda kapitel om blomsterängen och boplatser för vilda bin.

Vi vill höra surret
Bin, humlor och andra pollinerare är jätteviktiga och de hör hemma inte minst i en trädgård som vår på Näsets Gröna. Här bland all vår odling av grönsaker, blommmor, bärbuskar och fruktträd vill vi höra pollinerarnas eviga surr. Då vet vi att en av nyckelfaktorerna för lyckade odlingar är på plats.

Insektshotell = vildbihus
Det råder faktiskt bostadsbrist på pollinerarnas bostadsmarknad. Därför bygger vi ett insektshotell på Näsets Gröna. Vi har dock valt att kalla vårt för vildbihus.

Nedan ser du vårt vildbihus där Christina, som är en mycket duktig fotograf, ligger på knä för att fotografera några nybyggare i vårt vildbihus.

Klicka här och läs mer om vår äppelmustdag!

Välkommen den 21 oktober 2017!

Christina Winter "in action" med sin kamera hos Näsets Gröna sommaren 2017. Vildbihus i vardande.