Fler vildsvin än lodjur

Dagligen ser vi spåren av vildsvinen i markerna i skogar och hagar nära odlingarna på Näsets Gröna. Att få in vildsvin som bökar runt i trädgården vore förfärligt. Än har vi klarat oss och istället minns vi här en historia om lodjur för sju år sedan.


Lodjur slog rådjur på Näset

Vi har många rådjur på bygden. Det ser vi alla varje dag. Att vi har en fast stam av lodjur är kanske inte lika känt men ibland visar sig detta högst påtagligt. Vi fann på Näset i oktober 2012 ett lodjursrivet rådjur.

Det finns i Uppsala län (främst i norra delen) uppemot 30 lodjursfamiljer, enligt Länsstyrelsen och Jägareförbundet (bl a UNT 30 december 2012) och med mellan 150 och 170 lodjur i Uppsala län, så bedöms detta vara Sveriges tätaste lodjursstam i förhållande till ytan som djuren håller sig på.

Denna starka stamm av lo i norra Uppland har under senare år gjort att ett antal av dessa stora skygga kattdjur har sökt sig söderut. Några av dessa har hamnat i våra trakter i Knivsta och allt närmare oss, på Ekhamns marker och till exempel här på Näset.

Det var många som slogs om
köttbitarna och när vi fick fram
kameran var det inte mycket
kvar av kadavret.

 

Foto: Sven Secher

Slaktplats på Näset
I slutet av oktober 2012 togs av ett rådjur av ett lodjur på Näset. Detta var inte det första som ett råddjur slogs av lo i våra trakter, utan det har hänt vid flera tillfällen under de senaste åren att rådjur har slutat sina dagar som lodjursföda.

Kråkfåglar varslade
Upptäckten av kadavret på Näset inleddes med att vi såg ovanligt många kråkor samt fyra till fem korpar som flög över vassen och vår äng på Näset. Även en räv sågs smygande längs vasskanten (denna räv fick vi senare närkontakt med men mer om det i ett annat sammanhang). Kråkfåglarnas beteende tydde på att ett slaget eller dött djur (kadaver = mat för många djur) fanns i närheten.
Mycket riktigt. Vid en promenad ner mot sjön så fann vi ett väl uppätet kadaver (se bild till höger och nedan). Inget tvivel om att det var ett rådjur.

Kalas
Efter en kontakt med den erfarne jägaren Robert Bunzow så vet vi att rådjuret tagits av ett lodjur.
– Lodjuret är väldigt effektivt när det tar ett rådjur genom att den direkt river av rådjurets halspulsåder. När det är gjort så väntar lodjuret ut rådjurets snabba död, säger Robert.

Förutom lodjuret så har alltså räv och kråkfåglar kalasat på kadavret. Kanske fler, inte sällan kan en havsörn också dyka upp vid sådana här händelser.

Robert Bunzow bedömer att vi har cirka fyra till fem lodjur som strövar omkring i våra trakter och de söker sig av naturliga (hungriga) skäl till de områden där många rådjur finns, till exempel ner mot sjökanten vid Näset.

Att lodjuren har etablerat sig i trakten betyder att rådjursstammen har backat. Avskjutningssiffrorna är talande, då de bör spegla förekomsten ganska väl. För cirka 20 år sedan sköts 18-20 rådjur årligen på Ekhamn och numera blir det färre än 10.

Se fler, lite höstdunkla, bilder nedan.

 

Gott om rådjur, trots beskattning av lo och jägare.

 

Fodersök under äppelträden.

 

Med gemensamma krafter av lo, räv och fåglar tas det mesta tillvara av det slagna rådjuret.

 

Slaktplatsen i höstmörkret 2012.