Plantera Ditt äppelträd

Vilken äppelsort och äppelsmak gillar du bäst? Gillar du söta eller syrliga äpplen, stora eller små, gula, röda eller ...? Önskar du tidig mognad eller sen frukt för vinterförvaring? Var ska trädet växa – har du liten tomt eller gott om plats för det växande trädet?

Börja med att besvara dessa frågor och gå sedan vidare till val av äppelsort och plantering av trädet.

Här följer några tankar kring val av äpple, plantering och användning av frukten.

Val av grundstam
En vald äppelsort är placerad (genom ympning eller okulering) på en så kallad grundstam. Det är från grundstammen som roten utvecklas och de är grundstammen som bestämmer trädets framtida karaktör på flera sätt: trädets storlek, härdighet, bördighet och ofta också hur gammalt det blir.
Man kan också med fördel ympa den äppelsort som man önskar sig på en vildväxande fröstam av exempelvis vildapel.

Exempel på grundstammar:
A2
har god härdighet och kan användas långt upp i norra Sverige. Rotsystemet blir kraftigt och livslängden god och A2:an används ofta i Svealand och Norrland.
M9 och M26 är svagväxande men har ändå ett kraftigt rotsystem, dock frostkänsligt men samtidigt god härdighet. Ett träd med dessa grundstammar blir betydligt mindre än ett med A2 som stam. M9:an och 26:an används vanligen i södra Sverige.
Andra grundstammar är MM106, B118, Bemali (från Balsgård), B 396, B491 samt M27.

Smaken ...
Vilket äpple gillar du? Vet du det? Har du en eller flera favoriter? Om inte smaka gärna på grannarnas äppelsorter och besök äppeldagar, innan du planterar Ditt äppelträd. Smaken är som bekant som ..., alltså olika (delad).

Favoriter hos oss (som vi har på Näsets Gröna) är:
Transparente Blanche: Vårt tidiga favoritäpple. Smakar underbart när det plockas i rätt tid (mognar i aug-sept och över snabbt) och ger ett supergott mos på kort koktid. Transparenten doftar också härligt, njutningen kommer alltså redan när man känner doften. Före dess har vi blomningen som är jättefin med vit till ljusrosa färg. Pollensorter är bland annat Åkerö, Sävstaholm, Lobo och James Grieve.
Sävstaholm: Också en tidig sort som i mognadstid (sept) följer upp Transparente Blanche. Saftigt och sötsyrligt en kort tid, innan frukten blir mjölig och förlorar i spänst och smak. Tidig blomning med blekrosa knoppar och vita kronblad. Pollenstorter är Transparente Blanche, Åkerö, Oranie, Alice med flera.
Aroma: Fast frukt, enligt många sött och syrligt men ändå en mildhet i smaken. Mognar i nov-dec och kan lagras till februari. Senare blomning än ovanstående, blekrosa färg. Pollensorter är Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Signe Tillisch med flera. Äppelsorten Amorosa är en variant av Aroma.
Åkerö: Det kraftigväxande Åkeröträdet är nästan ett måste i alla äppelträdgårdar. Ett väldigt speciellt äpple som tyvärr ofta (oftast) drabbas av fruktträdskräfta. Trädet mår inte bra av kräftan och beskärs bort så gott det går, men trädet växer trots dessa problem bra och ger frukt. Frukten kommer dock lite olika år från år, inte sällan är vartannat år ett bra skördeår. Äpplet känns igen på doften och på "svulsten" vid skaftfästet. Mognar i november (senast) och kan lagras en bit in på påföljande år. Pollensorter är Maglmer, Oranie, Signe Tillisch, Sävstaholm med flera.

Ovanstående fyra äppelsorter är exempel bland det dryga tiotal sorter som vi har på Näsets Gröna. Men det finns som bekant ett oändligt antal fantastiska äppelsorter. Återigen: Vilket äpple väljer du?

Inköp, plantering och starten
När du valt den äppelsort du vill ha, så gäller det att hitta fina trädplantor. Besök helst plantskolan själv och välj ut ett fint träd och lyssna på trädgårdsmästarnas information om sorter och den första skötseln av trädet. Numera säljs det mesta som rotade plantor i hink.

Gräv en grop som gärna är dubbelt så stor som rotklumpen (både på höjd-djup och bredd), gärna bredare och detta i synnerhet om den befintliga jorden är kompakt. Blanda befintlig jord (om den är ogräsfri) med planteringsjord av bra kvalitet. Vattna givetvis ordentligt och fortsätt med det ett par vårar till. Läs alltid de planteringsråd som medföljer plantan. Var noga med att utföra den första uppbyggnadsbeskärningen under de första åren.

Skötsel
Beskär sedan löpande äppelträdet under årens lopp. Alla träd mår bättre av försiktiga och ofta återkommande ingrepp än "sällan och hårt". Kartgallra gärna och plocka bort dålig frukt, så långt du hinner med.

Äpplen till så mycket
Egen färsk frukt, visst är det härligt. Inte minst äpplen! Till att plocka och äta direkt från trädet men också till mos, kräm, kakor och must.

Det finns så mycket mer att säga om äpplen och äppelträd än vad som ryms i denna kort text!
Förhoppningen är ändå, att dessa rader om denna undervara frukt har givit dig lite inspiration och en liten smula kunskap.
Med hälsningar från
Sven Secher
Näsets Gröna

Källor till innehållet ovan:
Äpplen i Sverige (Håkan Svensson, Prisma), Konsten att sköta ett äppelträd (Görel Kristina Näslund, Kärnhuset), Fruktträdgården (Ulf Andersson, ICA-förlaget), Våra Äppelsorter (Anton Nilsson, Nordiska museet), Svenska Fruktsorter (Sv Trädgårdsföreningen, P.A. Nordströms förlag), 100 älskade äpplen (Görel Kristina Näslund, Kärnhuset) samt egna erfarenheter och synpunkter.
Foto: Sven Secher