Sol, vind och vatten ...

På Näsets Gröna tar vi hoten mot vårt klimat på jorden på allvar. I konkret handling betyder det för oss, att vi INTE använder maskiner och bilar som drivs av bensin eller diesel. Istället är det el från sol och vind som är våra kraftkällor.
Våra odlingar är givetvis även i övrigt ekologiska och miljöanpassade så långt möjligt.


Miljöproblem på vår planet är väl kända och Sverige och hela världen står inför enorma utmaningar. Den samlade forskningen är tydlig: Att minimera koldioxidustläppen är en ödesfråga för mänskligheten.
En del händer politiskt på den internationella arenan men mer måste hända. Det visar den otäcka utvecklingen med temperaturhöjningar över världen med bland annat smältande glaciärer och fler oväder som drar fram över kontinenter och hav.

Vad du och jag och alla göra?

Som nämnts ovan måste stora grepp tas i hela samhället. Både politiskt och i näringslivet. Men var och en av oss kan också genom mindre förändringar i vardagslivet bidra till en bättre framtid.
Vad är det då som påverkar vår miljöpåverkan? Låt oss prova med att ställa tre frågor:
Hur  äter vi?
Hur reser vi?
Hur vi bor vi?
Genom att besvara dessa frågor får var och en av oss fram en del av svaren på hur mycket vi påverkar miljön i negativ eller positiv riktning.

Detta gör vi på Näsets Gröna

Ekologisk odling utan användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel är för oss en självklarhet. Vi jobbar med naturen och kretsloppet på vår gård under hela året och det är ett fungerande koncept där vi skördar nyttiga och goda grönsaker som odlats på ett miljövänligt sätt.

Men vi har tagit ytterligare ett viktigt miljösteg. Vi är fossilfria och det gäller både våra odlingar och våra transporter. Det betyder att vi inte använder maskiner och fordon som drivs av bensin eller diesel. Via menyknapparna till vänster kan du läsa mer om detta.

Med gröna hälsningar
Näsets Gröna